Safety management

Making regulations workable!

Het Safety Management System van iedere AOC, ATO of DTO heeft een specifieke structuur en vereist specialistische kennis. De adviseurs van Wingwise hebben deze kennis in huis en hebben voor diverse luchtvaartbedrijven een passend Safety Management System geïmplementeerd. Dit omvat onder meer de vastlegging van de juiste autorisatiestructuur (accountability), de juiste policies en procedures op gebied van safety, een rapportagestructuur voor veiligheidsincidenten, zowel intern als extern, en een risico identificatie systeem waarbij risico’s periodiek gemonitord worden.

Wingwise heeft alle expertise in huis om u te begeleiden bij de implementatie van een Safety Management System of desgewenst, specifieke onderdelen daarvan. Het is ook mogelijk dat Wingwise uw bestaande Safety Management System samen met u onder de loep neemt en advies uitbrengt voor verbeteringen, zodat u er verzekerd van bent dat uw Safety Management System op orde is en in overeenstemming met de vereisten vanuit de wetgeving.