Compliance management

Making regulations workable!

Wingwise kan hierin het volgende voor u betekenen:

  • Een grondige review en analyse van uw huidige compliance management systeem. Hierbij wordt inzicht verstrekt in uw verplichtingen volgens de geldende richtlijnen van de toezichthouder (ILT) en de huidige regelgeving (EASA). Tevens wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke compliance risico’s;
  • Advies verlenen t.a.v. praktische verbeterpunten voor uw compliance processen;
  • Het volledig opzetten van een compliance management systeem voor uw luchtvaartbedrijf;
  • Het ondersteunen van uw personeel t.a.v. de uitvoering van compliance management voor uw bedrijf;
  • Het geheel onafhankelijk uitvoeren van audits, of het ondersteunen van de CMM bij uit te voeren audits;
  • Het verzorgen van een gepersonaliseerde compliance monitoring training voor uw compliance management personeel.