Auditing

Making regulations workable!

Wingwise kan hierin het volgende voor u betekenen:

  • Het opstellen van een gepersonaliseerde auditplanning;
  • Het geheel onafhankelijk uitvoeren van audits, en/of het ondersteunen van de CMM bij uit te voeren audits;
  • Het opstellen van een audit management systeem waarin onder meer het management van de auditbevindingen en bijbehorende follow-up is opgenomen.